Ναι! Απαραίτητη προυπόθεση ο συνδιασμός χρωμάτων που επιθυμείτε να είναι διαθέσιμος!