Με την καινοτόμο μέθοδο μας, ΝΑΙ!

Μπορείτε να τοποθετείτε τα ίδια hair extensions όσες φορές θέλετε !!!