Τα διαθέσιμα μήκη hair extensions που τοποθετώ είναι απο 50εκ εώς και 70cm